Yazar Muratcan Dikmen - 11-12-2020, 23:01
KVKK ( KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ) AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

 • Doğru ve gerektiğinde güncel

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 • kurallarına uygun bir şekilde akademiktopluluk.com yönetimi tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
akademiktopluluk.com faaliyetleri;
 • Öğrenci ve Akademisyenlerin internet ortamında buluşturmak,

 • İçerik Sağlayıcı olarak forum hizmeti vermek,

 • Kayıtlı kullanıcılara üyelik hizmeti vermek,

 • Reklam hizmetleri vermek,

 • Üyelerin kendi aralarında bilgi alışverişi yapabileceği bir platform ortamı sunmak,

 • Seminerler düzenlemek,

 • Faaliyetlere ait iletişim sağlamak ve yürütmektir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, ip, log, isim soyisim, email, telefon numarası gibi kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, akademiktopluluk.com faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (akademiktopluluk.com yönetimi, kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk şirketleri ve/veya kişilerine ) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, akademiktopluluk.com yönetimi tarafından hukuki sebeplere dayanarak akademiktopluluk.com’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili akademiktopluluk.com yönetimine (destek@akademiktopluluk.com) mail yolu ile başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.
Yazar Muratcan Dikmen - 11-12-2020, 22:57
1) Yazım kurallarına uyulmalıdır. Örnek; sv & server yerine sunucu, chat yerine sohbet gibi. Her cümlenin sadece ilk kelimesinin baş harfini büyük yazınız.

2) Kaynak dosyası paylaşılması zorunludur.

3) Konuda T.C. yasalarına aykırı içerik bulunmamalıdır.

4) Küfürlü, tehdit edici, kaba ve bel altı konularda paylaşımlarda bulunan; dil, din ve ırk ayrımına yönelik iletiler göndermek yasaktır. Forumda yazılan her yazıdan sadece ve sadece siz sorumlusunuz. 
akademiktopluluk.com yöneticileri bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

5) Forum kurallarına uymayan herkesin ayrım gözetmeksizin belirli süreli cezalar verilmektedir.. Forum kurallarına uymayan paylaşımlara gerekli ceza yönetim ekibimiz tarafından kararlaştırılıp uygulanacaktır.

6) Forumda kişi ve firmaları karalamak, küfür etmek, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmak yasaktır.

7) Forumda herhangi bir kullanıcıyı belirli bir konuda bilgisi az olduğu için veya hatalı bilgi verdiği için suçlayıp hakaret edemezsiniz.

8) Bu forumda paylaşılan tüm bilgiler tavsiye niteliğindedir. Uygulayıp uygulamamız tamamen sizin iradenizdedir. Kullanıcı veya forum meydana gelebilecek sorunlardan sorumlu değildir.

9) Forumda yeni bir konu açmadan önce mutlaka arama yapmalısınız. Sormak istediğiniz soru önceden sorulmuş ve çözüme kavuşturulmuş olabilir. Böylelikle karmaşanın önüne geçilmiş olunurken siz de çok daha hızlı çözüm bulabilirsiniz.

10) Aynı başlığı birden fazla konunun altına açamazsınız. Tespiti halinde konunuz kaldırılır. 

11) Konu başlıkları anlamlı olmalıdır. Dikkat çekici başlıklar kullanmak yasaktır. (Acil Acil, Yardım lütfen gibi başlıklar kullanmak yasaktır.

12) Forumda 24 saat geçmeden konuyu yukarı taşımak maksadıyla konu altına biri cevap vermeden kendi konunuzun altına ileti yazmak yasaktır. Ancak konunuzda değişiklik yapmak isterseniz "Düzenle" seçeneğini kullanarak düzenleme yapabilirsiniz.

13) Başlıklarda büyük harf kullanmak yasaktır. Ancak başlık içerisindeki kelime başlıkları büyük harfle başlayabilir. 

14) Forum bilgi paylaşım platformu olduğu için gereksiz-kişisel tartışmalara-atışmalara girmek yasaktır. Forum bir birinize meydan okuyacak bir yer değildir.

15) Başkasına ait kişisel bilgileri ifşa etmek yasaktır. (telefon numarası, e-posta adresi, web sitesi v.b.)

16) Forumlarda üyeler arasında yapılan link ve program paylaşımında, bilgisayarınızda oluşabilecek problemlerden kullanıcılar sorumludur. Bu yolla program indiren kullanıcılar bir virüs tarama programını muhakkak kullanmalıdırlar. Aksi halde site yönetimi sorumluluk kabul etmez.

17) Bu forumda verilen tavsiye ve sorunların çözümüne yönelik aktarılan bilgileri kendinize uygulamadan önce mutlaka yedek almalısınız. Oluşabilecek herhangi bir sorundan forum kullanıcıları sorumlu tutulamaz.

18) Kullanıcıların "admin" ve türevleri olan kullanıcı adlarını almaları yasaktır.

19) Anlamsız, klavyeye rastgele basılarak alınan kullanıcı adlarını kullanmak yasaktır.

20) Başka bir siteye hit/üye çekme amaçlı başlıklar açmak yasaktır.

21) Çoklu kullanıcı hesabı açmak yasaktır. Tespiti halinde üyelik süresiz iptal edilir.

22) Foruma sadece sıkıştırılmış dosyalar (gzip, zip, rar) yükleyebilirsiniz. Virüs içerikli dosyaları yüklemeniz yasaktır. Virüs içerikli dosyalar bulunması haline cezalandırılırsınız. Forumumuz bundan sorumlu değildir.
 
23) Tartışmalarda üst üste yanıtlar atmanız yasaktır. Bir yanıt attıktan sonra size cevap gelmesini bekleyiniz. Cevaba göre ek bir şey diyecekseniz, yeni yanıtta yazınız.

24) Bu sözleşmenin maddeleri yayımlandığı an yürürlüğe girer.

25) Her türlü anlaşmazlıkta Ankara mahkemeleri yetkilidir.

26) Bu siteye üye olmanız ile beraber kullanıcı sözleşmemiz ve diğer politikalarımız (KVKK Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası) tarafınızca okunup onaylanmış sayılmaktadır. Her türlü bilgi ve destek için destek@akademiktopluluk.com adresine mail atabilirsiniz.
Yazar Muratcan Dikmen - 11-12-2020, 22:35
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında aşağıda belirtilmiş olan tüm mecralarda ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanun hükümleri çerçevesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla sistemde tutulan verilerin işlenmesi noktasındaki esaslar aşağıda açıklanmıştır.
 • Bu gizlilik politikası üzerinde kullanıcıların akademiktopluluk.com'da bulunan kişisel verilerinin kullanımı ve korunması amacıyla düzenlenmektedir.
 • Kullanıcıların kişisel bilgileri, kişisel verileri, adı-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, ip adresleri, log kayıtları gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi, kişisel veri olup, bu gizlilik politikasında “kişisel veriler” olarak anılacaktır.
 • akademiktopluluk.com kullanıcılarının kişisel verilerini, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanmayacaktır. Sadece idari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel veriler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.
 • akademiktopluluk.com  kişisel verileri ve kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. akademiktopluluk.com bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, akademiktopluluk.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına rağmen internet sitesine ve/veya sisteme ( sunuculara ) yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, akademiktopluluk.com’un bu sebeplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayayacağı gibi, kişisel veri kayıplarından doğacak sorumlulukları da kabul etmez.
 • Bir kullanıcının, başka bir kullanıcının kişisel verilerine ( bilgilerine ) ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri ve/veya verileri, akademiktopluluk.com haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel veriler akademiktopluluk.com tarafından da güncellenebilecektir.
 • akademiktopluluk.com, kişisel verileri, ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi akademiktopluluk.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir, saklayabilir ve kullanılabilir.
 • Kullanıcının kişisel verileri (nitelikli kişisel veriler hariç); gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcılar ile paylaşılabilir.
 • akademiktopluluk.com, internet sitesini kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir (cookies). Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
 • akademiktopluluk.com 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlar ile Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu ve diğer ilişkili Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek “Yer Sağlayıcı” olarak hizmet sunmaktadır. Bu yüzden, forum içerisinde paylaşılan her türlü içerik veya doküman, kullanıcıların sorumluluğundadır. akademiktopluluk.com bu içeriklerin hukuka uygunluğunu kontrol etmek veya araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcılar tarafından hukuka aykırı bir içerik tespit edilmesi halinde, forum iletişim formu kullanılabilir veya destek@akademiktopluluk.com adresine mail atılabilir. Talebinize en geç 3 gün içerisinde yanıt verilecektir.
 • akademiktopluluk.com değişen teknolojiler, yeni hizmete alınan özellikler, yeni sunulmaya başlanan mecralar ve diğer birçok durum sebebi ile gerekli görülen anlarda maddelerde değişiklik veya ekleme yapma hakkına sahiptir.
 • Değişiklik gerçekleştiği anda, bu forum üzerinden bildirilecek, bu forumun takibi ise kullanıcıların kendisinine aittir. Değişiklik halinde ikinci kez sizden onay istenmeyip, politlkalarımız tarafınızdan onaylanmış sayılacaktır.
 • Bu foruma üye olan kullanıcılar, bu politikayı okuyup, onaylayıp kabul etmiş sayılmaktadırlar.
Yazar Muratcan Dikmen - 11-12-2020, 15:07
Merhabalar,

Akademiktopluluk.com olarak amacımız akademideki öğrencileri, akademisyenleri, öğrenci topluluklarını ve bilim ile uğraşan herkesi bir araya getirip bilgi akışı sağlamaktır. Bu forumda,
 • Günlük akademik ilanlara,
 • Öğrenci topluluklarının duyurularına,
 • Akademi ile ilgili sınavların bilgilerine,
 • Ve diğer akademik konulara erişim sağlayabilmeniz hedeflenmektedir.
Akademiktopluluk.com olarak ilerleyen zamanlarda daha da büyüyüp, toplantılar ve buluşmalar düzenlemek istiyoruz. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Her zaman gönüllü olarak moderatör ekibi alımlarımız devam edecektir. Başvurabilmek için CV'lerinizi destek@akademiktopluluk.com adresine mail atabilirsiniz.

Bunların haricinde her türlü hata, istek, görüş soru veya sorununuz için konu açabilir veya bize destek@akademiktopluluk.com adresinden ulaşabilirsiniz...

İyi forumlar dileriz.

[Resim: baykus.png]
 • 1(current)
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9
 • Sonraki 
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.
Kullanıcı Adınız:

Şifreniz:


Giriş Yap
Forumda Ara

Forum İstatistikleri
Toplam Üyeler: 13
Son Üye: Oyunun_Dibi
Toplam Konular: 45
Toplam Yorumlar: 45
Kimler Çevrimiçi
Toplam: 5 kullanıcı aktif
0 Kayıtlı
» 5 Ziyaretçi